Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xúc động ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thu Huyền  - Thứ sáu, 14/08/2020, 15:32 PM
Sáng ngày 14/8, tại Trung tâm hội nghị 25B TP. Thanh Hóa, Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức Quốc tang.
3

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B TP. Thanh Hóa

Dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành trung ương, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang tại Thanh Hóa; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhThanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Phó Trưởng ban và 30 cán bộ đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương làm thành viên Ban tổ chức lễ tang.

4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Xúc động trước anh linh của nguyên Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng viết trong sổ tang “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà tướng lĩnh tài ba, nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng – người đặt nền móng cho công cuộc đẩy mạnh chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong tình hình mới. Người đã có nhiều cống hiến hiến to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí. Chúng tôi nguyện nỗ lực phấn đấu để hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, và một Việt Nam “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, của nhân dân của các đồng chí”.

5

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nghẹn ngào trước anh linh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi vào sổ tang “Vô cùng xúc động và thương tiếc đồng chí Thượng tướng- nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường; người con ưu tú của quê hương Thanh Hoá anh hùng; người đã suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Học tập, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hoá nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hoá anh hùng, ra sức thi đua, lao động sản xuất; phấn đấu xây dựng Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như di nguyện của đồng chí và lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí minh kinh yêu”.

2

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng viết: “Vô cùng thương tiếc bác Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, bác đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta. Bác mất đi là tổn thất to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và quê hương Thanh Hoá anh hùng.

Trước anh linh của bác, chúng cháu xin hứa đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 18, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thoả lòng mong ước và lời dặn dò ân cần của bác đối với quê hương, đất nước”.

1

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ghi sổ tang

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ra từ làng quê Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; sinh năm 1931 từ trần vào ngày 7/8/2020 hưởng thọ 89 tuổi.

Từ năm 1964 đến năm 1992, ông lần lượt giữ các chức vụ trong quân đội: Chính uỷ kiêm Trung đoàn trưởng; Phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó chính uỷ kiêm Chủ nhiệm chính trị quân khu IX; Phó bí thư khu uỷ Khu IX; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị, Phó tư lệnh chính trị mặt trận 719; Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN.

Năm 1991 tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, ông được bầu là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Tháng 6/1992 tại hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), ông được bầu vào Ban bí thư; đến tháng 1/1994, được bầu vào Bộ Chính trị và tháng 4/1996 được phân công là Thường trực Ban bí thư.

Năm 1996, tại Đại hội lần thứ VIII, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.

Ngày 26/12/1997 tại hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII) ông được bầu làm Tổng Bí thư, và giữ cương vị này đến tháng 4/2001.

Bình luận