Thứ hai, 21/10/2019

luật Đại Nam

  • Đất bố mẹ cho anh nhưng em trai đem bán có vi phạm pháp luật?
    Bạn đọc 2 tháng trước

    Em trai bán mảnh đất của tôi mà không có sự đồng ý, như vậy có vi phạm pháp luật không?