Lương hưu bác sĩ được tính thế nào theo quy định mới?

An Nguyên (T/H)  - Thứ năm, 14/11/2019, 14:29 PM
Với công việc đặc thù của bác sĩ thì điều kiện về số năm đóng BHXH vẫn không thay đổi (20 năm) nhưng cách tính lương hưu sẽ có một số ưu tiên.

Điều kiện để bác sĩ hưởng lương hưu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, nếu làm việc trong điều kiện bình thường thì khi nghỉ hưu, người lao động phải có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

7-cau-hoi-nen-hoi-khi-kham-benh-tang-huyet-ap

Lương hưu bác sĩ có một số thay đổi theo quy định mới (Ảnh minh họa)

Với công việc đặc thù của bác sĩ thì điều kiện về số năm đóng BHXH vẫn không thay đổi (20 năm) nhưng sẽ có một số ưu tiên như:

- Nam đủ 55 - 60 tuổi, nữ đủ 50 - 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

- Không giới hạn độ tuổi với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trong những trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng với mức:

Lương hưu hàng tháng =        Tỷ lệ hưởng (tối đa 75%)        x        Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Cách tính lương hưu bác sĩ nam

Theo quy định của Điều 56 (Luật Bảo hiểm xã hội 2014), từ năm 2020, người lao động nam, đủ điều kiện điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi có 18 năm đóng BHXHthì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Cách tính lương hưu bác sĩ nữ

Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật, Điều 56 quy định: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng BHXH.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Năm 2020 tiếp tục điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Cũng tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu…

 => Người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam mỗi tháng hơn 100 triệu đồng

Xem thêm video: Cô giáo phát biểu kỳ thị mẹ đơn thân gây phẫn nộ

Bình luận