Mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con khỏe mạnh

Mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con khỏe mạnh

Ngay cả khi bố mẹ đều nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh và không bị nhiễm HIV nếu mẹ sớm được dùng thuốc kháng vi rút (ARV)

Cách lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS