Dấu hiệu 'đậu thai' sau 1 tuần quan hệ không phải ai cũng biêt

Dấu hiệu "đậu thai" sau 1 tuần quan hệ không phải ai cũng biêt

Dưới đây là dấu hiệu có thai sớm nhất sau tuần đầu quan hệ mà bạn có thể tham khảo:

Người phụ nữ 43 tuổi mang thai đứa con thứ 21