Thứ năm, 28/05/2020

mua tiền ảo

  • Chơi tiền ảo, mua bán ngoại hối có vi phạm pháp luật không?
    Bạn đọc 3 tháng trước

    Theo quy định của pháp luật, hành vi đầu tư (mua bán) ngoại hối, dùng tiền ảo (Bitcoin, Litecoin) làm phương tiện thanh toán bị cấm.