Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo, huyện nghèo trên cả nước đã giảm đáng kể

Thu Hương  - Thứ sáu, 18/01/2019, 15:26 PM
Sáng nay, 18.1.2019, tại Hà Nội Bộ LĐTB&XH đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

Năm 2918, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23 - 23,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017, riêng các huyện nghèo giảm trên 5%... Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ngành LĐ-TBXH.

IMG_0764

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh Chí Tâm

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TBXH, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; quán triệt Nghị và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với Phương châm hành động của ngành là “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp chủ yếu và 118 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực, tạo một bước tiến mới so với năm 2017. Cụ thể:

Ngành đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23- 23,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017, riêng các huyện nghèo giảm trên 5%.

Tập trung hoàn thiện thể chế: Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong năm. Đặc biệt, đã tham mưu, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

IMG_0857

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị

Lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện gắn kết hiệu quả giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn... 

Ước tuyển sinh năm 2018 khoảng 2,21 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch. Trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp là 545 nghìn người, đạt 100,9% kế hoạch; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,665 triệu người, đạt 100,3% kế hoạch. Ước tốt nghiệp khoảng 2,1 triệu người; trong đó tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp khoảng 440 nghìn người.

Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm: Ước cả năm tạo việc làm cho khoảng 1,648 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch. Trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1,506 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142,8 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ mỗi giới được tạo việc làm trên 48%.

Để có được những con số vượt trội đó, năm qua, ngành đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; dự báo nhu cầu thị trường lao động, khớp nối cung - cầu lao động trên thị trường; vận hành và quản trị Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động; cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động, thu thập, cung cấp thông tin về việc làm trống, người tìm việc... 

Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động trong độ tuổi thanh niên, lao động là người khuyết tật, lao động nông thôn, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động di cư, lao động là người dân tộc thiểu số, phụ nữ; Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì và phát triển thị trường lao động ngoài nước.

IMG_0531(1)

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động- Người có công và xã hội năm 2019

Về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội: Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; kiểm tra tình hình lao động, tiền lương tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đến nay cả nước có 14,724 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đặc biệt, về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: được triển khai thực hiện tốt, đời sống người có công được nâng lên. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chỉ đạo các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách cho trên 1,33 triệu đối tượng người có công. Vận hành thông suốt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở. 

Ước đến cuối năm 2018 có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98,5% xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Cùng với đó, các lĩnh vực xã hội: về giảm nghèo nhanh và bền vững, thu nhập của hộ nghèo được nâng lên, đời sống được cải thiện rõ rệt; Các chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đầy đủ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,8 triệu người với kinh phí trên 17 nghìn tỷ đồng. Công tác người cao tuổi; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ.

Năm 2019 là năm bứt phá để ngành LĐTB&XH hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Kiên định với phương châm: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo nghèo giảm 4%. 15 nhiệm vụ cụ thể đã được các đại biểu tham dự thảo luận và thông qua để tập trung triển khai trong năm 2019.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện và nhiều mặt rất rõ nét của ngành LĐTBXH trong năm 2018. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã luôn sát cánh cùng ngành LĐTBXH. Sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở đói công tác xã hội đã có bước tăng cường.

Phó Thủ tướng lưu ý một số điểm: Về vấn đề lao động, ngành LĐTBXH phải tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nhân lực. “Chúng ta nói nhiều về cách mạng công nghiệp 4.0, có nhiều việc phải làm nhưng đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt”. Cụ thể, đối với cơ cấu lao động qua đào tạo, phải đặt ra lộ trình, quyết tâm tăng số lượng lao động ở tất cả các trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng, đại học “gấp đôi, gấp nhiều lần trong thời gian ngắn nhất” bởi tỷ lệ lao động qua đào tạo của Việt Nam ở mọi trình độ đều thấp, thiếu nhiều so với mức trung bình nhiều nước trên thế giới. 

Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, Phó Thủ tướng cho rằng một mặt phải chuẩn bị lực lượng lao động thật tốt để đi vào những ngành nghề yêu cầu về trình độ kỹ thuật, công nghệ đem lại thu nhập cao, nhưng quan trọng hơn là phải làm sao kết nối lao động xuất khẩu về nước với việc thu hút các dự án đầu tư, bố trí lại lao động. “Lao động, nguồn nhân lực là yếu tố sống còn để thu hút các nhà đầu tư, có thêm nhiều nhà máy để chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ từ đó mới tăng được năng suất lao động”, Phó Thủ tướng nói.

Trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội nói chung, Phó Thủ tướng khẳng định cần tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, trước hết là gia đình liệt sĩ. Đồng thời chú ý hơn đến hoạt động của các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, hiện nay đang hoạt động rất khó khăn và rất khó huy động nguồn lực xã hội hoá. Phó Thủ tướng mong muốn Bộ LĐTBXH tiếp tục xác định được một số điểm chỉ đạo trọng tâm có tính bứt phá cho năm 2019 và tạo đà cho những năm sau.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Thủ tướng đề nghị ngành LĐTBXH phối hợp với các bộ ngành để mọi người dân, gia đình có một cái tết vui, đầm ấm, “không để ai không có tết”.

Bình luận