Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ

Tâm Y  - Thứ tư, 16/10/2019, 14:57 PM
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận chia sẻ về cách làm hay, sáng tạo và đề xuất giải quyết những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa.

Ngày 15/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Cần Thơ đến năm 2030”.

Thông qua buổi tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng việc xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựng người Cần Thơ hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, tìm ra những giải pháp khả thi, tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân TP ban hành các chương trình, chính sách, chế độ phù hợp để từng bước xây dựng thành công con người Cần Thơ theo các chương trình, đề án đến năm 2030.

20191015_075635

Bà Hồ Lâm Bạch Vân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Hồ Lâm Bạch Vân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết: Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng, nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa” bên cạnh các danh hiệu văn hóa khác trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa gia đình – xã hội lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tính đến cuối năm 2018, toàn thành phố đã công nhận 259.476/270.980 hộ gia đình văn hóa (đạt 94,5% tổng số gia đình).

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ triển khai Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…; xây dựng các mô hình CLB Phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung hay, hình thức phong phú. Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP nhận thức rõ gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công của sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe trình bày tham luận và cùng thảo luận chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các cấp, ngành cũng như những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc trong xây dựng người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

20191015_075814

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo

Phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm, bà Trương Thị Hoa – Trưởng phòng Văn hoá văn nghệ, Ban Tuyên giáo thành uỷ Cần Thơ đã nêu ra một số giải pháp về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như: “Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp chặt chẽ các hoạt động công tác gia đình, giải quyết những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh đổi mới, đa dạng nội dung bằng nhiều hình thức như phát triển CLB gia đình hạnh phúc, tổ hòa giải… Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, phát huy điển hình những gia đình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng đời sống gia đình.

Video: Cần Thơ hôm nay

Bình luận