Đón năm mới cùng gia đình sau 10 năm lưu lạc

Đón năm mới cùng gia đình sau 10 năm lưu lạc

“Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đoàn tụ đón năm mới sau hơn 10 năm” – bà Vạn nghẹn ngào, ôm con trai ngày gặp lại.

Tết sẽ thế nào nếu không phải để đoàn tụ?