Rời giường bệnh, mẹ lên Hà Nội làm giúp việc nuôi con học đại học

Rời giường bệnh, mẹ lên Hà Nội làm giúp việc nuôi con học đại học

Vừa khỏi trận ốm suốt 2 năm, mẹ tôi đã vội lên Hà Nội làm giúp việc để quyết tâm cho tôi học xong đại học. Chị H. đã mở đầu câu chuyện về người mẹ của mình như vậy.

Ơn nghĩa sinh thành: Tiếng vọng mùa Vu Lan báo hiếu