Ôm đồm công việc, suýt quên mất còn cuộc sống vợ chồng

Ôm đồm công việc, suýt quên mất còn cuộc sống vợ chồng

Một ngày khi ốm nằm nhà, chị Quỳnh mới có thời gian suy ngẫm về cuộc sống của chính mình và mối quan hệ với chồng.

Yêu thương thật lòng sẽ đủ kiên nhẫn đưa nàng "lên đỉnh"