Cụ ông 87 tuổi tốt nghiệp cử nhân: 'Tôi học vì nhiệt huyết của mình'

Cụ ông 87 tuổi tốt nghiệp cử nhân: "Tôi học vì nhiệt huyết của mình"

Khi việc học đứt gánh nửa đường, nó mãi mãi trở thành nỗi day dứt và ấp ủ thành khát khao được đến trường cho thỏa ước mơ. Cụ ông 87 tuổi đã làm được điều đó.

Sau 44 năm, cụ ông vô gia cư quay lại trường Đại học