Hành động của cậu thanh niên với cô quét rác khiến ngàn người phải suy ngẫm

Hành động của cậu thanh niên với cô quét rác khiến ngàn người phải suy ngẫm

Một hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn, cậu thanh niên hy vọng tất cả chúng ta hãy giúp đỡ những người xung quanh một cách chân thành.

"Con chưa cần học giỏi, chỉ cần làm người tốt"