Thứ tư, 22/01/2020

nếu được sống một lần

  • Hạnh phúc là khi sống với những khoảnh khắc hiện tại
    NGẪM 5 tháng trước

    Chúng ta thường hối tiếc những điều đã qua và ước ao được sống thêm một lần nữa. Nhưng hạnh phúc lại xuất phát từ chính những giây phút hiện tại.