Giàu và nghèo chỉ cách nhau một chiếc giường bệnh

Giàu và nghèo chỉ cách nhau một chiếc giường bệnh

Dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ chạy, sống trên đời phải luôn nhớ bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

4 điều cần vứt bỏ để an yên tuổi già