Chiếc bánh quy cháy của mẹ

Chiếc bánh quy cháy của mẹ

Cám ơn mẹ, vì tất cả những gì mẹ đã mang đến trong cuộc đời này. Trái tim mẹ luôn bao dung, tình yêu của mẹ luôn dung dị mà vĩ đại vô cùng.

Chúng ta chỉ như cánh diều đứt dây nếu không có gia đình