Một câu nói 'giết chết' cuộc hôn nhân

Một câu nói "giết chết" cuộc hôn nhân

Nếu thực sự yêu nhau, đừng cố nói vội khi tâm trạng đang không tốt. Chỉ một lời nói thôi nhưng có thể khiến trái tim lạnh giá không bao giờ ấm lại được.

7 sai lầm đẩy hôn nhân xuống vực thẳm