Mọi thứ thế gian rồi sẽ qua đi chỉ còn lại tình yêu

Mọi thứ thế gian rồi sẽ qua đi chỉ còn lại tình yêu

Niềm vui hay nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng rồi cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Sau tất cả, chỉ còn tình yêu ở lại.

So sánh mình với người khác chẳng khác nào cho họ thấy mình thua kém họ