Gia đình, tiền bạc và sức khỏe là phong thủy của đời người

Gia đình, tiền bạc và sức khỏe là phong thủy của đời người

Vì bạn không biết ngày mai sẽ xảy đến điều gì nên hãy trân trọng hiện tại, trân trọng mọi thứ bạn có. Gia đình, tiền bạc, sức khỏe chính là phong thủy và phước lành lớn nhất của cuộc đời.

Khuôn mặt là phong thủy của mỗi người