10 câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

10 câu nói truyền cảm hứng từ những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Nữ quyền không ở đâu xa, nó xuất phát từ chính bản thân mỗi người phụ nữ. Sẽ chẳng phải là ích kỷ khi phụ nữ biết yêu thương bản thân mình.

20 lời chúc 8/3 ngắn gọn, ý nghĩa dành cho "một nửa thế giới"