Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời?

Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời?

Người thân, bạn bè, người yêu đều quan trọng, chúng ta không thể sống thiếu họ. Điều quan trọng là chúng ta đang được nhận tình yêu thương từ những người quan trọng nhất.

Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi về già