Hãy từ bi với bản thân mình

Hãy từ bi với bản thân mình

Lòng từ bi hướng chúng ta đối tốt với bản thân, nhận ra tính nhân văn chung trong trải nghiệm và cách tiếp cận cân bằng với những cảm xúc tiêu cực.

Phát hiện bất ngờ về tác dụng thần kỳ của sự tha thứ