Khuôn mặt là bản lý lịch của mỗi người

Khuôn mặt là bản lý lịch của mỗi người

Khuôn mặt của mỗi người được coi như bản lý lịch cuộc đời khi thể hiện trạng thái cuộc sống, kinh nghiệm trong quá khứ, tính khí và hạnh kiểm của chủ nhân.

Gia đình, tiền bạc và sức khỏe là phong thủy của đời người