Đời là bể khổ nhưng khổ hay không là do bản thân

Đời là bể khổ nhưng khổ hay không là do bản thân

Đời người, ai cũng nên nhận ra những điều khó nhất để biết cách vượt qua. Cứ nói “đời là bể khổ”, nhưng khổ hay không chính do bản thân mình.

Gia đình, tiền bạc và sức khỏe là phong thủy của đời người