Điều gì xảy ra khi nói lời yêu thương mỗi ngày?

Điều gì xảy ra khi nói lời yêu thương mỗi ngày?

Nhà tâm lý học Lisa Arango tin rằng nói lời yêu thương được ví như đang cung cấp oxy cho mối quan hệ, bạn mất rất ít công sức nhưng sẽ thu lại nhiều thành quả.

Muốn hạnh phúc thực sự cần buông bỏ 8 điều này