6 quy tắc sống của người giàu

6 quy tắc sống của người giàu

Những người giàu có làm nhiều việc khác nhau. Họ không nói quá nhiều về tiền và không cố gắng cho cả thế giới thấy họ giàu có như thế nào.

Sai lầm của chúng ta là khi mâu thuẫn chỉ chăm chăm tìm lỗi đối phương