4 kinh nghiệm sống của giáo sư Tâm lý học Đại học Harvard

4 kinh nghiệm sống của giáo sư Tâm lý học Đại học Harvard

Giáo sư Jordan Peterson của ĐH Harvard đã chỉ ra 4 kinh nghiệm sống quý báu ai cũng có thể làm được nhưng nhiều người thường bỏ qua.

 6 kiểu người không đáng nhận được sự giúp đỡ