Bài học của cha về sự khác biệt giữa “mong muốn” và “nhu cầu”

Bài học của cha về sự khác biệt giữa “mong muốn” và “nhu cầu”

Khi tôi lên 6, cha tôi đã dạy tôi một bài học quan trọng về tiền bạc. Chính bài học đó đã nhắc nhở tôi về cách chi tiêu sau này.

Nhìn cuộc sống những người ở viện dưỡng lão thấy hối tiếc vì 10 điều này