Hạnh phúc theo lẽ riêng

Hạnh phúc theo lẽ riêng

Trên đời này, có gì bằng được sống trọn với đam mê, được một công việc ổn định, được nhìn thấy người thân vui khỏe, luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn và luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim của những người bên cạnh.

Hạnh phúc bên trong không đến từ những thứ vật chất trên thế giới này