Những bản án, những cái chết của tinh thần

Những bản án, những cái chết của tinh thần

Người ta đối xử với bệnh nhân ung thư chẳng khác nào “người đã chết”. Đây là điều khiến không ít bệnh nhân suy sụp nhanh. Cần phải có các liệu pháp vực dậy tinh thần cho họ trong quá trình điều trị ngoài những phương pháp "chiến đấu" với bệnh tật bằng máy móc.

Bé trai 7 tuổi tự cạo trọc đầu để động viên bạn chiến đấu với ung thư