10 câu nói của Steve Jobs truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn

10 câu nói của Steve Jobs truyền cảm hứng cho cuộc sống của bạn

Steve Jobs được nhớ đến như một nhà đổi mới to lớn, một huyền thoại của Apple, một doanh nhân xuất sắc và có tầm nhìn tuyệt vời.

Câu hỏi của lạc đà con và bài học về ranh giới của "vùng an toàn"