Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ triển khai công tác năm 2021

Thụy Vũ  - Thứ bảy, 23/01/2021, 07:47 AM
Ngày 22/1, tại Hội trường Đoàn 30 (Quân khu 9) đã diễn ra hội nghị triển khai công tác năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ tổ chức.

Trong năm 2020 mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tín dụng vẫn đạt mức tăng trưởng 13,61% (cao hơn mức tăng trưởng 12,13% của toàn ngành ngân hàng), nợ xấu giảm so với năm trước.

2

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011- 2020” đã góp phần thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các nhu cầu về vốn để thực hiện mục tiêu. Tính đến cuối năm 2020, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới là 8.842 tỉ đồng, tăng 27,39% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch số 75/KH- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chi nhánh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường công tác chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ bị thiệt hại do dịch Covid 19. Từ đó kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Doanh số cho vay mới kể từ ngày 03/01/2020 đến cuối năm 2020 đạt 37.728 tỉ đồng, cho hơn 7.766 khách hàng vay nợ bị ảnh hưởng bởi Covid 19. Đến cuối tháng 12/2020 số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay là 1.064 tỉ đồng cho hơn 764 doanh nghiệp, khách hàng gặp khó khăn vì dịch bệnh.

3

Ông Trần Quốc Hà - Giám đốc  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ báo cáo tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngoài ra, tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng luôn lắng nghe để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn. Đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với qui định pháp luật. Bên cạnh việc duy trì tốt hiệu quả các hoạt động kinh doanh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn dành sự quan tâm và đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2021, ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ nhấn mạnh: Thời gian sắp tới Chi nhánh cần tiếp tục nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để xử lý tình huống kịp thời. Báo cáo và đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố trong việc tổ chức phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp triển khai các chính sách thuộc lĩnh vực ngân hàng như: tín dụng phục vụ phát triển nông thôn, tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tín dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng… nhằm góp phần giảm thiểu, hạn chế đến mức tối đa “tín dụng đen”. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 theo Thông tư số 01/2020/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy cao nhất ý nghĩa xã hội tích cực của thông tư này.

Trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh TP Cần Thơ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các chương trình hành động của ngành ngân hàng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thực hiện tốt các kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001- 2015.

Bình luận