Thứ ba, 02/06/2020

Nghệ sĩ Việt thực hiện MV "Việt Nam sẽ chiến thắng" cổ vũ chống dịch COVID-19

Sao 2 tháng trước

Nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng thực hiện MV Việt Nam sẽ chiến thắng nhằm cổ vũ các y bác sĩ, lực lượng quân đội, tình nguyện viên và nhân dân đồng lòng chiến đấu với Covid-19.

Mộc Lan  
BÌNH LUẬN