Thứ bảy, 22/02/2020

Nghị định xử phạt xe không chính chủ

  • Xử phạt xe không chính chủ: 'Đi xe của người thân bị xử phạt là không chính xác'
    Tin tức 1 tháng trước

    Xe không chính chủ là trường hợp mà chủ sở hữu xe không làm thủ tục đăng ký sang tên xe do nhận chuyển nhượng hoặc được cho tặng, thừa kế... đăng ký xe sang tên mình khi được sở hữu hợp pháp.