Thứ tư, 26/02/2020

người bạn tốt

  • 80 năm làm bạn, cùng nhau vào viện dưỡng lão vì không thể... xa nhau
    Gia đình 2 tháng trước

    Trong suốt 80 năm, hai người bạn này đã chia sẻ với nhau mọi vui buồn. Những ngày tháng cuối đời, họ chuyển đến viện dưỡng lão sống cùng nhau.