Người Hà Nội đang ăn rau rửa từ nước bẩn hơn sông Tô Lịch?

Thứ bảy, 05/03/2016, 20:24 PM
Người dân Hà Nội có thể đang phải ăn rau rửa bằng nguồn nước bẩn và độc hại không kém nước sông Tô Lịch.

Người Hà Nội đang ăn rau rửa từ nước bẩn hơn sông Tô Lịch?

Theo VTC14

Từ khóa:
Bình luận