Người khác vay tiền rồi không trả, đòi nợ sao cho đúng pháp luật?

X. Mai  - Thứ sáu, 19/07/2019, 10:54 AM
Tôi cho một người bạn vay khoản tiền 300 triệu đồng để làm ăn, sau đó người bạn đó có điều kiện kinh tế thì trở mặt, tỏ ý không muốn trả nợ cho tôi. Tôi phải làm thế nào?

Hỏi: Tôi cho một người bạn vay khoản tiền 300 triệu đồng để làm ăn, với mức lãi suất như ngân hàng. Làm ăn được một thời gian thì bạn tôi vỡ nợ nên tôi cũng thông cảm và gia hạn thêm thời gian trả nợ, tạo điều kiện cho bạn làm ăn hết sức có thể. Tuy nhiên, do được gia đình hỗ trợ, một thời gian sau người bạn đó có điều kiện kinh tế thì trở mặt, tỏ ý không muốn trả nợ cho tôi. Xin luật sư tư vấn giúp giờ tôi muốn đòi nợ thì phải làm thế nào cho đúng quy định của pháp luật? (Bạn đọc Đức Anh - Hòa Bình, ducanh19..@gmail.com)

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thêm vào đó Điều 119 Bộ luật này quy định:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Doi-no-dung-phap-luat01

Người khác vay tiền rồi không trả, đòi nợ sao cho đúng pháp luật? (Ảnh minh họa)

>>>Chuyện bi hài ở Nam Định: Dân tố bị "xã hội đen" tới... chiếm nhà trong đêm

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Hợp đồng vay tài sản không có quy định bắt buộc về mặt hình thức nên giấy vay tiền được lập giữa bạn và bên vay là phù hợp quy định của pháp luật.

Việc bạn và người bạn kia viết giấy vay tiền được xem như giữa hai bên đã giao kết hợp đồng vay tài sản và theo đó, phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người vay không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu bên vay cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình.

Bạn có thể khởi kiện bên vay ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú để yêu cầu tòa án giải quyết. Khi nộp hồ sơ khởi kiện, Bên cho vay phải cung cấp các chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện theo quy định của Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Công ty luật TNHH Đức An (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)

Bình luận