Người lao động đi làm trong ngày Tết được tính lương như thế nào?

V. Hùng (thực hiện)  - Thứ hai, 27/01/2020, 07:36 AM
Theo quy định của pháp luật, ngày nghỉ lễ tết âm lịch là ngày nghỉ được tính lương. Vậy đi làm trong thời gian nghỉ tết âm lịch được trả lương như thế nào?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, ngày nghỉ lễ tết âm lịch là ngày nghỉ được tính lương. Vậy đi làm trong thời gian nghỉ tết âm lịch được trả lương như thế nào? (Bạn Hưng ở Hải Phòng hỏi)

lm them

Người lao động đi làm trong ngày Tết được tính lương như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 05 ngày trong dịp lễ tết âm lịch. Thời gian nghỉ tết âm lịch là 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch do người sử dụng lao động lựa chọn, người sử dụng lao động phải thông báo lịch nghỉ tết âm lịch cho người lao động trước khi nghỉ ít nhất 30 ngày.

Trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động đồng ý làm thêm giờ vào ngày nghỉ tết âm lịch thì tiền lương được tính như sau:

Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương như sau: “Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”. Điều này cũng được hướng dẫn tại Điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Như vậy, khi người lao động đi làm vào ngày nghỉ tết âm lịch, ngoài việc được trả nguyên lương như những ngày đi làm bình thường thì còn được trả thêm một khoản tiền lương ít nhất bằng 300% (gấp 03 lần) mức lương theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, nếu bạn làm thêm giờ vào ban đêm trong những ngày nghỉ tết âm lịch thì ngoài khoản tiền lương nêu trên bạn còn được trả thêm 20% tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết. Như vậy, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ tết âm lịch sẽ được tính như sau: Tiền lương theo hợp đồng lao động x 300% + (Tiền lương theo hợp đồng lao động x 300%) x 20%.

Luật sư Ngô Thành Ba - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý tư vấn

Bình luận