Người ở tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí nội trú

An Bình  - Thứ ba, 22/12/2020, 08:39 AM
Người ở tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí nội trú do BHYT chi trả từ ngày 1/1/2021 theo quy định mới.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021, chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 22 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

bhyt

Người ở tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí nội trú từ ngày 1/1/2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định này, người dân có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được BHYT trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng. Trước đây mức chi trả này áp dụng cho bệnh nhân khám bệnh trái tuyến được BHYT thanh toán là 60% chi phí điều trị nội trú. Các trường hợp khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại tuyến Trung ương nếu không có giấy chuyển viện vẫn chỉ được chi trả 40%, trừ trường hợp cấp cứu, bệnh nhân là người dân tộc thiểu số và thuộc hộ nghèo hoặc người dân sống tại xã đảo, huyện đảo.

Quy định mới này được cho là sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho người dân tuy nhiên sẽ tạo áp lực cho nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khi được dự báo sẽ tăng đột biến về số lượng bệnh nhân đến khám.

Đồng thời việc chi phí y tế gia tăng cũng tạo ra áp lực lớn lên quỹ BHYT. Dự kiến, quỹ dự phòng BHYT chỉ đáp ứng chi trả đến năm 2021.

Bình luận