Thứ tư, 11/12/2019

nguyên nhân trẻ chậm lớn

  • Vì sao trẻ ăn nhiều nhưng vẫn chậm tăng cân?
    Sống + 1 tháng trước

    Nếu trẻ ăn nhiều nhưng vẫn chậm tăng cân thì đó là một dấu hiệu bất thường, bố mẹ cần kịp thời quan sát để có hường giải quyết và chăm sóc trẻ phù hợp.