Thứ bảy, 17/04/2021

nhã phương

  • Dự án chống ngập lụt TP. Cần Thơ nguy cơ đội vốn gần 4.500 tỷ đồng
    Đời sống 2 tuần trước

    Dự kiến "Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị" sẽ hoàn thành vào tháng 6/2022, tuy nhiên dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch, gây nguy cơ đội vốn khoảng 4.454 tỷ đồng.