Nhận con nuôi của vợ làm con riêng, thủ tục pháp lý

Thứ bảy, 04/08/2018, 11:50 AM
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi được gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi.

Bạn đọc Phạm Tuân - Thái Bình đặt câu hỏi: Tôi vừa kết hôn được 02 tháng, vợ tôi trước đây là bà mẹ đơn thân vì vậy trong giấy khai sinh không có tên cha, giờ tôi muốn làm lại Giấy khai sinh cho cháu để tên tôi là cha của cháu thì phải làm thế nào? 

tu van phap luat hon nhan (23)

Hình ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Minh Hải -  Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198) trả lời:

Do anh không phải là cha đẻ của cháu bé nên anh muốn cải chính lại Giấy khai sinh của cháu bé, bổ sung phần tên người cha là tên của anh thì trước tiên, anh cần làm các thủ tục để nhận con riêng của vợ anh làm con nuôi; sau đó tiến hành các thủ tục cải chính Giấy khai sinh cho cháu bé và bổ sung tên của anh vào phần tên người cha.

Thứ nhất về thủ tục việc nhận con nuôi

- Hồ sơ nhận con nuôi được quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 như sau:

Thứ nhất, hồ sơ của người nhận con nuôi gồm:

(1). Đơn xin nhận con nuôi;

(2) Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

(3) Phiếu lý lịch tư pháp;

(4) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

(5) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Thứ hai, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước

(1) Giấy khai sinh;

(2) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

(3) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng.

- Anh nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của con riêng của vợ anh tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cháu bé thường trú hoặc nơi anh thường trú.

- Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

- Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Nuôi con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy định tại Điều 21 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi được gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi.

Thứ ba, về việc làm lại giấy khai sinh

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP thì trong trường hợp có sự thỏa thuận giữa mẹ đẻ của cháu bé và anh là cha nuôi của cháu bé, sự đồng ý của con nuôi từ 9 tuổi trở lên về việc thay đổi phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của con nuôi; thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký khai sinh lại cho con nuôi và thu hồi Giấy khai sinh cũ; tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi.

Bình luận