Sự thật chuyện 'đóng góp' tại trường Tiểu học Phan Bội Châu

Sự thật chuyện "đóng góp" tại trường Tiểu học Phan Bội Châu

Các khoản thu mà dư luận bàn tán xôn xao là khoản đóng góp của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, nhằm “chung tay” cùng nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.