Diamond Lotus Riverside: Nơi nhân rộng yêu thương

Diamond Lotus Riverside: Nơi nhân rộng yêu thương

Không phải ngẫu nhiên mà Phúc Khang Corp lại chú trọng trong việc kiến tạo một thiên nhiên rộng lớn ngay trong lòng dự án Diamond Lotus Riverside.