Thứ ba, 28/01/2020

những điều nhỏ nhặt

  • 6 điều nhỏ nhặt Bill Gates, Warren Buffett làm mỗi ngày để thành tỷ phú
    NGẪM 2 tháng trước

    Thành công không đến với ta dễ dàng, và điều đó chắc chắn không chỉ xảy ra sau một đêm. Nhưng bạn có thể làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày để đạt được mục tiêu của mình.

  • Tiền bạc quý giá nhưng không thể mua được 6 bài học này
    NGẪM 4 tháng trước

    Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể dùng tiền để mua hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều khi lại có được từ chính những điều này.