Thứ năm, 02/04/2020

những đứa trẻ hạnh phúc

  • Môn học bắt buộc của trẻ em Đan Mạch: Đồng cảm để thành người hạnh phúc
    Gia đình 4 tháng trước

    Tại các trường học Đan Mạch, một tuần sẽ có một tiết học về sự đồng cảm dành cho học sinh từ 6 đến 16 tuổi. Đây là một phần cơ bản trong chương trình giảng dạy ở đất nước này.