Thứ sáu, 28/02/2020

Những lời nói sau cùng của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Tin tức 2 tháng trước

Sáng ngày 24/12, bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) đã có những lời nói sau cùng trước khi vào nghị án. Bị cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo và mong tòa xem xét để bị cáo được sống sớm trở về với gia đình.

Theo Lao Động  
BÌNH LUẬN