Nông dược HAI được chấp thuận phát hành thêm 67 triệu cổ phiếu

PV  - Thứ năm, 19/10/2017, 10:00 AM
Số cổ phiếu này sẽ được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

 

_nh

Năm 2017, HAI đặt mục tiêu doanh thu là 1.615 tỷ đồng, lợi nhuận 105 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5% vốn điều lệ. 

Ngày 18/10, UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Nông dược HAI (mã HAI). 

Theo dó, HAI được chấp thuận chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 67 triệu cổ phiếu.  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 670 tỷ đồng. 

Số cổ phiếu này sẽ được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. 

Hiện HAI có vốn điều lệ 1.172 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 670 tỷ đồng. 

Việc này nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty đề ra từ năm 2015. Theo kế hoạch này, HAI sẽ phát hành 2 đợt với tổng khối lượng gần 117,3 triệu cổ phiếu trong đó đợt 1 phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu và đợt 2 phát hành gần 50,3 triệu cổ phiếu.

Mới đây, CTCP Tập đoàn FLCcũng vừa ra nghị quyết mua thêm tối đa 3,5 triệu cổ phiếu HAI tùy theo diễn biến giá thị trường để nâng tỷ lệ sở hữu tại HAI lên 20,03%.

Năm 2017, HAI đặt mục tiêu doanh thu là 1.615 tỷ đồng, lợi nhuận 105 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5% vốn điều lệ.

Bình luận