Những kỹ năng sử dụng tiền cha mẹ nhất định phải dạy con

Những kỹ năng sử dụng tiền cha mẹ nhất định phải dạy con

Các cụ ngày xưa không thích dạy trẻ sớm về tiền và giá trị đồng tiền, nhưng cha mẹ hiện đại lại khác. Đây là một trong những kỹ năng sống tối thiểu mà trẻ cần được học.

Kỹ năng tự chinh phục cảm xúc bố mẹ nào cũng cần dạy con