Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ thành công?

Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ thành công?

Rất nhiều cha mẹ chúng ta đặt nền tảng sự thành công của con trẻ ở những điểm nổi trên bề mặt của tảng băng trôi. Thực tế, phần chìm của nền tảng thành công rất lớn vẫn chưa chạm tới.