Ở nước ngoài muốn lấy vợ Việt Nam phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Thứ hai, 06/05/2019, 14:26 PM
Tôi là công dân Úc (Việt kiều), muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người Việt.

Vậy tôi phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam? (Bạn đọc Nguyễn Nhật Trường).

le cuoi

Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số Số: 24/2013/NĐ-CP  thì hồ sơ đăng ký kết hôn phải có “Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng;

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó”

 Ngoài ra, Điểm d, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số Số: 24/2013/NĐ-CP   quy định “Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì phải có giấy do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó”

Tuy nhiên, do pháp luật của mỗi nước có sự khác nhau nên theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, đối với các nước đã có văn bản trao đổi với Bộ Tư pháp về các giấy tờ của công dân nước đó sử dụng trong hồ sơ đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam quy định sử dụng Giấy xác nhận không cản trở kết hôn do Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán tại Việt Nam cấp  thì đương sự chỉ phải nộp các loại giấy tờ này mà không phải nộp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân.

Cũng theo hướng dẫn trên, Úc là một trong những nước có trao đổi với Bộ tư pháp nên bạn không cần phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Bạn có thể liên hệ Đại sứ quán/Lãnh sứ quán Úc tại Viện Nam đề nghị cấp Giấy xác nhận không cản trở kết hôn để  thay thế giấy tờ trên.

Theo Luật sư Phạm Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP HCM)

Bình luận