Mai Linh- Thách thức và cơ hội trước việc sát nhập hai 'ông lớn' 

Mai Linh- Thách thức và cơ hội trước việc sát nhập hai "ông lớn" 

Giữa tháng 11/2017, Mai Linh thành lập Trung tâm xe công nghệ, để thu hút các lái xe trở về sau thời gian tham gia thử nghiệm thị trường xe công nghệ.

Hướng dẫn đăng ký Mai Linh Bike nhanh và đơn giản nhất