Nissan Sunny 2020: Đột phá về thiết kế, cạnh tranh gay gắt với Toyota Yaris

Nissan Sunny 2020: Đột phá về thiết kế, cạnh tranh gay gắt với Toyota Yaris

Nissan Sunny 2020 đã được làm mới lại về thiết kế, có nhiều nét tương đồng với Altima và Lannia concept từng xuất hiện vào năm 2014.

Bảng giá ô tô Nissan tháng 3/2019 mới nhất: Terra chính thức niêm yết giá