Khám phá sự dịch chuyển trong hành vi đang thay đổi thế giới?

 Khám phá sự dịch chuyển trong hành vi đang thay đổi thế giới?

Ford tập trung vào các xu thế toàn cầu để hiểu người tiêu dùng đang thay đổi như thế nào và các công ty cần phản ứng ra sao với những thay đổi đó.

Ford Việt Nam khai trương đại lý chính hãng Gia Định Ford