Thứ tư, 27/05/2020

ông già noel

  • Viết thư gửi ông già Noel để xin... một người bố tốt
    Gia đình 5 tháng trước

    Một cậu bé 7 tuổi sống tại nhà tạm trú dành cho các nạn nhân bạo lực gia đình đã viết một lá thư cho ông già Noel để xin ông món quà đặc biệt là một người bố tốt.