Thứ tư, 11/12/2019

phát huy tiềm năng

  • Câu hỏi của lạc đà con và bài học về ranh giới của 'vùng an toàn'
    NGẪM 3 tháng trước

    Mỗi người chúng ta sẽ không thể phát huy hết khả năng của bản thân nếu bị kìm hãm trước sự áp đặt, rào cản tâm lý và ranh giới của "vùng an toàn".