Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: "Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định từ chức"

An Nguyên  - Thứ năm, 01/11/2018, 10:41 AM
"Từ chức là vấn đề mới, là hình thức tự nguyện nếu như cán bộ được bổ nhiệm thấy rằng mình không đủ sức khỏe, uy tín, nếu có vi phạm".

Tại phiên chất vấn sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên, cũng như việc “chủ động từ chức không còn uy tín”.

Theo đại biểu Anh Trí, mới đây Trung ương đã ban hành quy định yêu cầu cán bộ cấp cao "chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ", vậy làm thế nào để áp dụng quy định này?.

duc-phanxico-se-tiep-pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-580x480

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Trả lời câu hỏi của Đại biểu quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong Luật Cán bộ, công chức có quy định 5 hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Riêng với cán bộ lãnh đạo thì có hình thức bãi nhiệm, miễn nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay chưa có quy định rõ về hình thức từ chức.

"Sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XII, chúng tôi nghĩ rằng, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định của Đảng trong những văn bản quy phạm pháp luật. Từ chức không chỉ trong cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị xã hội… Đây là vấn đề khá rộng cần nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu ban hành các văn bản quy định cụ thể về vấn đề này"- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh .

Phó Thủ tướng cho rằng, trước tiên việc từ chức có thể theo hình thức tự nguyện. Nếu không từ chức, có vi phạm, nếu bỏ phiếu tín nhiệm không đạt theo quy định thì vẫn bị bãi nhiệm theo quy định. Còn về trách nhiệm pháp lý, nếu cán bộ, công chức có vi phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay bị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận