Thứ tư, 11/12/2019

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

  • Cần Thơ: Tổng kết Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu
    Tin tức 1 năm trước

    Qua hai lần tổ chức liên hoan, các mô hình văn hoá tiêu biểu đã tăng lên về cả số lượng lẫn chất lượng, đi vào thực chất đời sống xã hội.