Thứ ba, 26/05/2020

phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc

  • Phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc, đàn ông sao lạ thế?
    Tâm sự 6 tháng trước

    Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận, cứ tưởng đấy là nói vui thế thôi, ấy vậy mà soi lại trong cuộc sống cũng thấy có đôi phần đúng thế.