Quá 03 tháng còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Thứ sáu, 10/08/2018, 11:24 AM
Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Bạn đọc Hoàng Hải - Hải Phòng đặt câu hỏi: Tôi nghỉ ở công ty cũ từ 1/9/2016 nhưng do tôi làm mất thẻ bảo hiểm y tế và phải làm lại sổ bảo hiểm nên công ty chưa trả sổ ngay, đến cuối tháng 2 tôi mới được trả sổ. Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ?

tu-van-phap-luat-doanh-nghiep-52

Hình ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Minh Hải - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198) trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi tư vấn như sau:

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm quy định:

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.“

Theo quy định trên, người lao động đã nghỉ việc, chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp này, bạn đã nghỉ việc ở công ty cũ từ 1/9/2016 đến nay đã là tháng 3/2017 nên đã vượt quá thời hạn 03 tháng để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Do đó, bây giờ bạn đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không nhận hồ sơ.

Như vậy, bây giờ bạn sẽ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, thời gian bạn đã đóng bảo hiểm tại công ty cũ vẫn sẽ được bảo lưu để hưởng vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau.

Bình luận