Thứ hai, 16/09/2019

quan hệ không xuất tinh

  • Quan hệ không xuất tinh được, nguyên nhân vì sao?
    Sống + 1 tháng trước

    Trong khi có rất nhiều đàn ông lo lắng vì tình trạng “chết máy nửa đương” thì có không ít người gặp khó khăn khi quan hệ vì không thể xuất tinh được.