Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh sau nhiều tháng để trống

Nguyễn Hiền  - Thứ ba, 09/06/2020, 13:52 PM
Ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này sau nhiều tháng để trống.

Trước đó, ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

102931524_545397262799158_4951002130897900568_n

Ông Võ Văn Hưng được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12263-CV/VPTW ngày 3/6/2020, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2731 ngày 1/6/2020, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định và ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 12263-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Vào ngày 8/6, tại Hội nghị lần thứ 30 của Tỉnh uỷ Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng  - Bí thư Thành uỷ Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26 phiếu bầu đồng ý trong tổng số 44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 59 %.

Đến sáng 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh Quảng Trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với 43 phiếu đồng ý trong tổng số 48 phiếu bầu.

Được biết, trước đó Bộ Nội vụ cũng từng 2 lần ban công văn số 2143/BNV- CQĐP và công văn số 1635/BNV - CQĐP yêu cầu tỉnh Quảng Trị nhanh chóng kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo công văn của Bộ Nội vụ gửi UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 3262/VPCP- QHĐP ngày 24/4/2020 của Thủ tướng, về việc trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Trị được phép giao người không phải là Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ Nội vụ dẫn khoản 4, Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: "Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND" và khẳng định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh mới là người giới thiệu để HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ Nội vụ dẫn công văn trả lời HĐND tỉnh Quảng Trị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4 cho rằng, trong trường hợp đặc biệt, tỉnh Quảng Trị có thể bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

"Tuy nhiên, do HĐND tỉnh đã tổ chức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính (vì đã nghỉ hưu). Đồng thời, Ban Bí thư chưa có ý kiến đối với nhân sự bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, việc HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND từ sự ủy quyền của Chủ tịch UBND không còn phù hợp", công văn của Bộ Nội vụ nêu.

Ông Võ Văn Hưng (SN 1972) quê quán xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị); trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Lâm nghiệp. Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bình luận