Thứ hai, 01/06/2020

quay lại với người yêu cũ

  • Quay lại với người cũ nên hay không cần trả lời 2 câu hỏi này
    Gia đình 1 tuần trước

    Bạn cần phải xác định rõ động cơ muốn quay lại với người cũ là gì, người yêu cũ thật sự quan trọng với bạn, bạn không thể sống thiếu họ hay chỉ vì bạn sợ cô đơn, muốn tìm lại cảm giác xưa.